Ingvar Starkenberg, Birgitta Blomqvist och Birgit Carlsson ca 1957.

Ingvar Starkenberg, Birgitta Blomqvist och Birgit Carlsson ca 1957.
Fotograf: 
Roland Petersson