Fröken Karlsson

Bild från Sven Thörn. Titeln fröken anger att hon var lärarinna. Är det någon som vet hennes förnamn och vilka klasser hon undervisade?

Fröken Karlsson