Elever i samlingssalen ca. 1957.

Från vänster: Längst fram Elsie Blom, Helge Häggqvist, i röd skjorta Roland Petersson, Kurt Ljungberg, Kem Thapper.

Elever i samlingssalen ca. 1957.
Fotograf: 
Göran Svanborg.