Roland tolkar efter Stig.

Roland Petersson och Stig Allan Olsson år 1956.

Roland tolkar efter Stig.
Fotograf: 
Göran Svanborg.