Skolpersonal.

Från vänster: Anna Berger, Wickbom, ? och Elsa Matses.

Skolpersonal.