Sören Rosberg examen 1961.

Sören Rosberg examen 1961.
Fotograf: 
Okänd