KS-bygget vid Norrbacka okt. 2012.

Bilden tagen från Uppsalavägen.

KS-bygget vid Norrbacka okt. 2012.
Fotograf: 
Roland Petersson