Karin Westlund på sin motorcykel 1953.

Karin gick på Eh mellan åren 1937 - 52. Blev sedermera ordförande i DHR.

Karin Westlund på sin motorcykel 1953.
Fotograf: 
Okänd