Slöjdgruppen 1946.

Slöjdlärare Lilly Lundström Offerholm. Flickan sittande 3:a från höger är Karin Westlund.

Slöjdgruppen 1946.
Fotograf: 
Okänd