Kvinnliga elevhemmet på 3 tr.

Vilka är eleverna på bilden?

Kvinnliga elevhemmet på 3 tr.
Fotograf: 
Okänd