Lena Thune, Snickeriet 1967.

På baksidan av fotot kan man läsa följande: En hälsning och tack för all hjälp under de gångna åren. Snickargesällen Lena Thune, NBI juni 1967.

Lena Thune, Snickeriet 1967.
Fotograf: 
Okänd