Skolpersonal.

Från vänster: Elsa Matses, Högfeldt, Wickbom och Anna Berger. Bilden är från 40-talet.

Skolpersonal.