Höstfest 1958.

Elsie Blom och Gerd Lindström framför sången "Tuttan och Ingeborg" på scenen i samlingssalen. Bakom dragspelet syns Sune Nordgren och Laila Olsson som skall sjunga "Anders och Britta". Till höger ses Leif Kjellsson (Elmstein) och Ingvar Sundqvist.

Höstfest 1958.