Klass 2:4 läsåret 1951-52.

Bakre raden från vänster: Magister Tage Nodemalm, Sven-Olov (Olle) Johansson och magister Björn Ståludd.
Främre raden från vänster: Lars-Olov Törnblom, Inger Lundberg, Majvor Paulsson, Lars-Uno Jonasson, Mona Lindblad, Kerstin Johansson och Sigvard Hammar.
Fotot utlånat av Kerstin Johansson.

Klass 2:4 läsåret 1951-52.
Fotograf: 
Okänd