Klass 3:4 läsåret 1952-53.

Bakre raden från vänster: Magister Tage Nodemalm, Lars-Uno Johansson och magister Björn Ståludd.
Främre raden från vänster: Lars-Olov Törnblom, Sven-Olov (Olle) Johansson, Inger Andersson, Tore Bjureblad, Kerstin Johansson, Inger Lundberg och Sigvard Hammar.
Fotot utlånat av Kerstin Johansson.

Klass 3:4 läsåret 1952-53.
Fotograf: 
Okänd