Kerstin blir mulad av Maj.

Maj Sundell mular Kerstin Johansson med snö år 1949.  (Fotot utlånat av Kerstin Johansson)

Kerstin blir mulad av Maj.
Fotograf: 
Okänd