Skoj ute i snön år 1949.

Fotot utlånat av Kerstin Johansson.

Skoj ute i snön år 1949.
Fotograf: 
Okänd