Eivor Albinsson examen 1957.

Fotot utlånat av Gunilla Persson.

Eivor Albinsson examen 1957.
Fotograf: 
Okänd