VW-bussen.

Våren 1954 inköptes denna VW-buss som ersatte den gamla skraltiga T-Forden. Den första bilen på skolhemmet var en öppen T-Ford med sufflett. Den avlöstes av en stationsvagn, byggd för transport av tvättlådor till och från skolhemmet. Vid persontransporter satt man på längsgående bänkar. (Finns det någon som har en bild på de gamla bilarna?)

VW-bussen.