Bengt Christoffersson student 1967.

Bredvid Bengt sitter hans blivande fru Barbro och till vänster sitter Torsten Thorvaldsson. Den stående mannen är okänd.

Bengt Christoffersson student 1967.
Fotograf: 
Okänd