Bertil Bosrup examen 1967.

Bertil blir här grattad av Anna-Greta.

Bertil Bosrup examen 1967.
Fotograf: 
Okänd