Emilie Secher

Emilie Secher var föreståndarinna för skolhemmet från grundandet 1918 till 1950. För en kort biografi om fröken Secher klicka på följande länk Emilie Secher 1891 – 1976

Emilie Secher
Fotograf: 
Okänd