Bo Areskoug och Kurt Runesson.

Bo Areskoug och Kurt Runesson.
Fotograf: 
Okänd