Lars Lenell examen 1962.

Lars Lenell examen 1962.
Fotograf: 
Okänd