Rolf Johanssons betygsbok.

Betyg från Lidingö Skolhem klass 1 t.o.m. klass 5 åren 1951 - 1956. Klass 6 och 7 från "frisk" skola i Hållsta utanför Eskilstuna.

Rolf Johanssons betygsbok.
Fotograf: 
Okänd