Landsarkivet och Ungdomens hus

Den gamla Vanföreanstalten var byggd som kasern för regementet KA4, men togs aldrig i bruk som sådan utan blev i stället vanföreanstalt. Den gula byggnaden är numera Landsarkiv för Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län. Den vita byggnaden är det gamla gemensamma köket för "Vanföret" och dess skolhem. Skolhemmet skymtar bakom björken och f d köket, som numera kallas "Kåken".

Landsarkivet och Ungdomens hus
Fotograf: 
Roland Petersson