Mycket snö i början av 1960-talet

Wenche Willumsen och Bo Tullberg på ingångsrampen.

Mycket snö i början av 1960-talet
Fotograf: 
Okänd