Blåvinge och vargunge

Bild från Wenche Willumsen. Wenche som blåvinge och en skolkamrat Ronny som vargunge i början av 1960-talet.

Blåvinge och vargunge
Fotograf: 
Okänd