Barbro, Bengt och Birgitta.

Bengt Hollén ger Barbro Larsson en bok och Birgitta Eriksson ser på.

Barbro, Bengt och Birgitta.