Gäster vid 50-års jubiléet 1929.

Gäster vid 50-års jubiléet 1929.
Fotograf: 
Okänd