Föregångare Sommarsols historia.

Erik Nilsson Tage Lod och Einar Gustavsson

Föregångare Sommarsols historia.
Fotograf: 
Okänd