Sommarsol bildas 1929.

Sommarsol bildas 1929.
Fotograf: 
Okänd