Strandhyddan 1929.

Strandhyddan 1929.
Fotograf: 
Okänd