Uppflugen.

Rolf Johansson agerar fotomodell.

Uppflugen.