Skyttevägens vägvisare.

Så här ser vägvisaren ut idag, april 2008.
Foto: Rolf Johansson.

Skyttevägens vägvisare.