Där "Linkan" en gång stod, sett från baksidan.

Foto: Rolf Johansson april 2008.

Där "Linkan" en gång stod, sett från baksidan.