Styrelsen

 

Ordförande: Karin Westlund 08-6184571
Kassör: Rolf Johansson

08-53180567

Sekreterare:

Roland Petersson

08-6622287

Ledamöter:

Stig Gunnarsson
Birger Nord

 

 

Adress till föreningens lokal:  Västra vägen 9 D, Solna.