Mäster Jansson undervisar Björn Larsson.

Björn Larsson blir undervisad i hur man svarvar.

Mäster Jansson undervisar Björn Larsson.