Stora ingången.

Foto: Rolf Johansson mars 2008.

Stora ingången.