Hissen vid huvudentrén.

Foto: Rolf Johansson mars 2008.

Hissen vid huvudentrén.