Stora ingångens lilla vestibul.

Foto: Rolf Johansson mars 2008.

Stora ingångens lilla vestibul.