Plan 3, där matsalen låg.

Så här ser det ut idag. Matsalsdörren till vänster om hissen är en dörr in till ett förråd.
Foto: Rolf Johansson mars 2008.

Plan 3, där matsalen låg.