13) Avslutning yrkesskolan år?

13) Avslutning yrkesskolan år?