11) Avslutning yrkesskolan år?

11) Avslutning yrkesskolan år?