8) Avslutning yrkesskolan år?

8) Avslutning yrkesskolan år?