7) Avslutning yrkesskolan år?

7) Avslutning yrkesskolan år?