5) Avslutning yrkesskolan år?

5) Avslutning yrkesskolan år?