8:de klass (40-talet).

Fr.v. Barbro, Inger, Tyra, Torsten, Sigrid, Inga-Britt, Mariana och Karin. Längst bak läraren Hans Petersson.

8:de klass (40-talet).