Mor Greta med några elever (40-talet).

Mor Greta tillsammans med Torsten, Lennart, Sven-olof och Nils-Erik.

Mor Greta med några elever (40-talet).