Vykort stämplat 1945.

OBS texten på vykortet "Vanföreanstaltens Skolhem, Lidingö".

Vykort stämplat 1945.